Huấn luyện và đào tạo

     

     Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là yêu cầu bắt buộc các doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định căn cứ theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP; và Nghị định 140/2018/NĐ-CP của chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của các bộ quản lý ngành. Trong quá trình lao động sản xuất, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là việc làm hết sức quan trọng. Đảm bảo an toàn lao động, tránh gây tổn hao sức khỏe, tính mạng của người lao động và tài sản của doanh nghiệp. Góp phần vào việc đảm bảo tính thông suốt trong hoạt động sản xuất. Do vậy, để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các cấp quản lý, người lao động và đội ngũ nhân viên chuyên trách là việc cần thiết phải làm đối với mỗi doanh nghiệp. 

     Công ty INCOSAF là một trong những đơn vị đầu tiên trên phạm vi cả nước được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Hạng C, huấn luyện được cho tất cả 6 nhóm người lao động trong doanh nghiệp theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP; và Nghị định 140/2018/NĐ-CP của chính phủ. Với lực lượng giảng viên cơ hữu, người huấn luyện giàu kinh nghiệm thực tiễn, tâm huyết với nghề đã thực hiện huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, hướng dẫn kỹ năng vận hành an toàn cho người lao động; đánh giá rủi ro cho các dự án trọng điểm quốc gia; các dự án nhiệt điện, thủy điện, xi măng, sản xuất vật liệu xây dựng, hóa chất, may mặc, thức ăn chăn nuôi, ôtô xe máy, điện tử điện lạnh...; các tập đoàn, tổng công ty, công ty liên doanh nước ngoài; các công trình xây dựng; các khu công nghiệp, cảng biển, các nhà máy sản xuất, chế tạo, lắp đặt thiết bị trên phạm vi cả nước được các khách hàng, chủ đầu tư, các nhà thầu...tin tưởng, đánh giá cao.

Theo Điều 17, Nghị định 44/2016/NĐ-CP các Nhóm đối tượng trong doanh nghiệp phải được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động bao gồm:

 

Huấn luyện Nhóm 1
Huấn luyện Nhóm 2
Huấn luyện Nhóm 3
Huấn luyện Nhóm 4

Huấn luyện Nhóm 5

Huấn luyện Nhóm 6

Huấn luyện sơ cấp cứu

Huấn luyện sơ cấp cứu

18/06/2021 2999 Nguồn: Administrator
Huấn luyện an toàn hóa chất

Huấn luyện an toàn hóa chất

18/06/2021 2961 Nguồn: Administrator
Huấn luyện vận hành thiết bị

Huấn luyện vận hành thiết bị

18/06/2021 3249 Nguồn: Administrator
Huấn luyện an toàn 6 nhóm

Huấn luyện an toàn 6 nhóm

17/08/2020 4436 Nguồn: Administrator