Huấn luyện sơ cấp cứu

Ngày đăng: 24-06-2024 Tác giả: Admin Chuyên mục: Huấn luyện và đào tạo Lượt xem: 179

Huấn luyện sơ cấp cứu cho người lao động nhằm giảm thiểu những tỏn thương nặng khi xảy ra mất an toàn trong quá trình lao động sản xuất.

Hashtags: