Văn phòng:

Tel: +(84-024) 38527102 , Fax: +(84-024) 35740655

Email: [email protected]

Chi nhánh tại TPHCM:

Tel: +(84-028) 38439864

Fax: +(84-028) 38468407 , Mobile : +(84) 0918450638

Email: [email protected]

Trung tâm kiểm định thiết bị áp lực:

Tel: +(84-024) 35746329 , Mobile: +(84) 0936277998

Phòng Tài chính - Kế toán:

Tel: +(84-024) 35741874

Chi nhánh tại Đà Nẵng:

Tel: +(84-0236) 3630678 , +(84-0236) 6290102

Fax: +(84-0236) 3630679 , Mobile : +(84) 0913309284

Email: [email protected]

Trung tâm kiểm định Thiết bị nâng và Thiết bị công nghệ:

Tel: +(84-024) 35741323 , Mobile : +(84) 0987426264

Trung tâm kiểm định, thí nghiệm và tư vấn xây dựng:

Tel: +(84-024) 35745514 , Mobile : +(84) 0912565565

Trung tâm Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động:

Tel: +(84-024) 32373265 , Mobile : +(84) 0983876566

Liên hệ

*
*
*